DAN­SA LOSS

Plaza Kvinna - - PORTRÄTT -

Jag äls­kar dans och tyc­ker att mo­de och dans häng­er ihop. I New York finns det oänd­li­ga möj­lig­he­ter att dan­sa. An­ting­en ta lek­tio­ner på stäl­len som Steps och Pe­ri­dan­ce el­ler gå ut och dan­sa loss. Ing­en dö­mer dig här. På som­rar­na bru­kar det va­ra ett öp­pet dans­par­ty på Pi­er 61 och Co­ney Is­land. Om du vill gö­ra nå­got mer de­ka­dent går du på klubbdrott­ning­en Su­san­ne Bartsch so­aré­er. Out­put i Broo­klyn har många bra dj:s och and­ra ak­ter. När Disclo­su­re se­nast var där och spe­la­de kom tyd­li­gen Ma­don­na och häl­sa­de på. I öv­rigt är det smar­tas­te att hit­ta en dj vars mu­sik man tyc­ker om och gå till de stäl­le­na den­ne spe­lar på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.