TRIPPELEFFEKT

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Med nytt, ef­fek­tivt pa­tent, grö­na lin­ser och barkextrakt stolt­se­rar nu L’Oréal Paris med sin hud­vårds­se­rie Skin Per­fec­tion – en åter­fuk­tan­de och högst kor­ri­ge­ran­de hud­vårds­se­rie som ver­kar på tre di­men­sio­ner: hud­ton, po­rer och hudy­tans struk­tur. Dess­utom gil­lar vi se­ri­en för dess op­tis­ka ef­fekt som di­rekt hjäl­per hu­den att se pig­ga­re ut. Pris från 119 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.