STADSSTIL

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

DIR­TY CHIC

Vi går mot mör­ka­re ti­der, bå­de ut­om­hus och på hand­le­den. Marc By Marc Jacobs ur i rost­fritt stål, 2 195 kr, tillå­ter dig att get your hands dir­ty el­ler åt­minsto­ne di­na hand­le­der med hjälp av ur­tav­lans na­tur­ligt do­va och fint mull­vads­fär­ga­de ny­ans. Det rep­fria sa­fir­gla­set är desutom ett gott skydd mot Marc-log­gan, som stiligt in­te­gre­rats i ur­tav­lan. Ti­den är än­nu in­te ute för Cal­vin Kle­ins Ci­ty Watch, 1 590 kr, som väl står emot ti­dens tand och re­pre­sen­te­rar klas­sisk fi­nish. Varu­mär­kets histo­ria tro­gen, präglas den­na kloc­ka av en stil­ren look, och er­bju­der ett var­dags­al­ter­na­tiv för minimalisten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.