SUNE CZAJKOWSKI

FO­TO­GRAF

Plaza Kvinna - - SIDAN 1 -

Sune Czajkowski är den Pa­ris­ba­se­ra­de fo­to­gra­fen som har si­na röt­ter i Kö­pen­hamn. I det här num­ret av Pla­za Kvin­na de­bu­te­rar han med en fan­tas­tisk mo­desto­ry på si­dan 134–147. Du har fo­tat i Pa­ris för det här num­ret av Pla­za Kvin­na. Vad är din re­la­tion till sta­den?

– Vi plå­ta­de en fan­tas­tisk sto­ry, runt i Pa­ris. Jag har bott i Pa­ris se­dan bör­jan av 2005 och har de­lat min tid mel­lan Kö­pen­hamn och här. Men Pa­ris kom­mer all­tid va­ra den mest fa­sci­ne­ran­de och fan­tas­tis­ka sta­den jag vet. Jag blir nykär var­je gång jag cyklar runt i sta­den. Det är förs­ta gång­en du job­bar för Pla­za Kvin­na, vil­ka and­ra upp­drags­gi­va­re har du?

– And­ra upp­drags­gi­va­re är GQ, L’Of­fi­ci­el, L’Uo­mo Vo­gue, Net-a-Por­ter och Cha­nel. Har du nå­got ex­tra ro­ligt min­ne från nå­gon plåt­ning som du vill de­la med dig av?

– Jag fo­ta­de för ita­li­ens­ka Ma­rie Clai­re i Ma­roc­ko för någ­ra år se­dan. Vi skul­le fo­ta ett som­mar­jobb men det bör­ja­de reg­na, blå­sa full storm och hag­la – allt på en gång, i tre da­gar. Men bil­der­na blev fan­tas­tis­ka och är fort­fa­ran­de kvar i min port­fo­lio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.