AZADEH ZORAGHI

STY­LIST

Plaza Kvinna - - SIDAN 1 -

Få le­ver med dröm­job­bet och i drömsta­den. Azadeh Zoraghi har bå­da: hon är sty­list och bor i Pa­ris. För Pla­za Kvin­na de­bu­te­ra­de hon för snart fem år se­dan. Vil­ken är din fa­vo­rit­plats i Pa­ris?

– Jag har bott i sta­den i 15 år och det ro­li­ga är att jag fort­fa­ran­de upp­täc­ker plat­ser jag ald­rig har va­rit på. Den här sta­den har så myc­ket vac­kert att er­bju­da att jag omöj­ligt kan väl­ja en plats. Jag har haft många plåt­ning­ar på bro­ar­na vid flo­den Se­i­ne, men än­då ser de in­te li­ka­da­na ut. Med var­je nytt team tar bil­der­na och plat­ser­na en ny di­men­sion. Hur kom­mer du som chic pa­ri­sa­re klä dig i höst?

– Jag är ing­en som föl­jer de se­nas­te tren­der­na. För mig är det viktigast att kän­na sin kropp och hur man bär klä­der som får en att kän­na sig vac­ker. Men ett tips: köp de bäs­ta och dy­ras­te skor­na. De kom­mer ge dig en sil­hu­ett och den bäs­ta for­men och ele­gan­sen en kvin­na be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.