JOSEPHINE DAH­LIN OCH MA­DE­LE­I­NE ENGELBERT

DE­SIG­NERS DEITAS

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Mär­ket Deitas grun­da­des 2012 av Josephine Dah­lin och Ma­de­le­i­ne Engelbert – och den este­tis­ka tan­ken är tid­lös ele­gans och chica plagg för var­da­gen. Un­der Fa­shion Week Stock­holm vi­sa­de du­on sin S/S15-kol­lek­tion med ele­gan­ta cut-outs och asym­met­ris­ka skär­ning­ar. En kol­lek­tion vi läng­tar ef­ter att få bä­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.