In­ne­lis­tan

Plaza Kvinna - - MODE -

FöR­äLS­KA DIG I:

Fusk­päls Var­för väl­ja äk­ta päls när det finns så bra al­ter­na­tiv? Gör ett djur­vän­ligt rätt och ta en titt påå mju­ka fusk­päl­sar. Vi har i det­taa num­mer de­di­ke­rat ett mo­de­jobb bb åt lur­vi­ga och djur­fria jac­kor. Här r in­till ser ni jac­kor från Sand, som om i höst gjort fle­ra fin­fi­na fusk­päl­sar un­der nam­net ”I am fa­ke”.

Ny in­red­ning Dags för en ny sä­song av soff­mys! Gör enk­la upp­da­te­ring­ar in­för den kom­man­de vin­ter­sä­song­en ge­nom att upp­da­te­ra hem­met med nya triv­sel­fö­re­mål. Fi­nast på soff­bor­det just nu är in­spi­ra­tions­bo­ken 100 In­te­ri­ors around the world från Taschen och ljus­sta­kar­na från La­ra Bo­hincs sam­ar­be­te med Skul­tuna. Pris: 495 kr– 949 kr.

FORT­SäTT äLS­KA:

Me­tal­lic Den me­tal­lis­ka tren­den er­öv­rar än­nu en höst och vin­ter. Glitt­ra i kapp med mo­del­ler­na på Saint Lau­rents vis­ning. Så­väl ski­nan­de ytor som glitt­ran­de ap­pli­ka­tio­ner är helt spot on trend!

Mjukt och stic­kat När vi in­te klär upp oss i me­tall vill vi helst go­sa in oss i stic­kat – och all­ra helst i cash­me­re. El­los har de­sig­nat en kol­lek­tion, de­di­ke­rad till klas­sisk de­sign, i me­ri­noull och cash­me­re, där samt­li­ga plagg kos­tar 999 kr. Pris­värd cash­me­re fin­ner du även hos Soft Go­at, som även de hål­ler pri­ser­na ne­re ge­nom att ba­ra säl­ja på nä­tet.

SE­PA­RE­RA IFRåN:

Rumptren­der Vou­ge de­kla­re­ra­de ny­li­gen, syn­ner­li­gen okri­tiskt, att: ”We’re Of­fi­ci­al­ly in the Era of the Big Boo­ty”. Vis­ser­li­gen en helt korrekt sam­tids­a­na­lys med tan­ke på boo­men av lå­tar som hyl­lar sto­ra rum­por, och visst kan det ses som ett mot­stånd mot ti­di­ga­re sma­la ide­al. Men än­då, var­för kan in­te ba­ra al­la rum­por få va­ra sex­i­ga?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.