WWW.OTIUMBERG.COM

Plaza Kvinna - - MODE -

En pär­la för ac­ces­so­a­rer och smyc­ken! Den brit­tis­ka webb­s­ho­pen Otiumberg öpp­na­des i vå­ras av tre Lon­don­syst­rar, som har sam­lat ett gäng coo­la de­sig­ners och ett fan­tas­tiskt ur­val gre­jer som får shop­ping­ner­ver­na att ryc­ka vilt! Det är ock­så en rik­tigt bra des­ti­na­tion för att hit­ta fin­fi­na pre­sen­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.