HÄL­SA PÅ RE­CEPT

Plaza Kvinna - - TRÄNING -

I den ald­rig si­nan­de ström­men av häl­so­tips är det svårt att ur­skil­ja vad man egent­li­gen ska li­ta på. Och ja, här kom­mer yt­ter­li­ga­re en bok med häl­so­tips. Men i Häl­sa på re­cept har

lä­kar­na An­ders Han­sen och Carl Jo­han Sundberg am­bi­tio­nen att vi­sa

vad den bäs­ta, och se­nas­te, me­di­cins­ka forsk­ning­en kring trä­ning kom­mit fram till. För ja, fy­sisk ak­ti­vi­tet me­nar de är den bäs­ta mi­ra­kel­me­di­ci­nen! De slår hål på många my­ter – myc­ket av det vi ti­di­ga­re trott om trä­ning har näm­li­gen vi­sat

sig va­ra fel­ak­tigt ...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.