FINGERTOPPSKÄNSLA

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Fil­or­ga Hand-Fil­ler, 475 kr, är en an­ti age-be­hand­ling för hän­der­na som ska fö­re­byg­ga pig­ment­för­änd­ring­ar, åter­fuk­ta torr hud och skö­ra nag­lar. Dock var jag nä­ra att kas­ta av mig dem ef­ter fem mi­nu­ter – hands­kar­na gör det näm­li­gen omöj­ligt att tou­cha så­väl da­tor som mobil. Men med tan­ken på vack­ra hän­der be­höll jag dem på. Tur var väl det! Hän­der­na blir näm­li­gen sil­kes­le­na! Kos­tar ca 32 kr/ gång – välin­ve­ste­rad var­dags­lyx!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.