IN­SPI­RE­RAN­DE MO­DESTÄ­DER

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSTEST -

MAN TRöTT­NAR LIK­SOM ALD­RIG. Stor­stä­der­na som är värl­dens mo­de­met­ro­po­ler slu­tar ald­rig att ge, och de är en out­sin­lig käl­la till in­spi­ra­tion. I det­ta num­mer har vi fo­to­gra­fe­rat ett höst­mo­de på Pa­ris ga­tor. En upp­da­te­rad pa­ri­sisk stre­etsty­le där vi ser sti­let­ter­na ut­ma­nö­vre­ras av låg­skor, och snea­kers och mju­kis­byx­or ta en själv­klar plats i mo­dets fin­rum. Se­na­re föl­jer en gui­de till Pa­ris där fy­ra Pa­ris­pro­fi­ler be­rät­tar om si­na fa­vo­ri­ter, för att vi­da­re sve­pa in dig i den fran­ko­fi­la värl­den.

När jag skri­ver det­ta är jag själv pre­cis hem­kom­men från New York – min egen gui­de där­i­från kan ni lä­sa i näs­ta num­mer. Men in­nan dess får ni en li­ten tug­ga av Det Sto­ra Äpplet när vår fri­lan­san­de mo­de­re­dak­tör Ka­ro­li­na Brock ger oss en in­blick i svens­ka Isa­bel­la Öbergs liv som mo­dell i New York.

Men först, en dos päls! Även om jag per­son­li­gen in­te vill bä­ra a äk­ta päls, så är det svårt för en mo­de­tid­ning att helt ute­slu­ta al­laa de­sig­ners och kläd­mär­ken som ar­be­tar med päls. Där­för är jag li­tee ex­tra glad över att hös­ten bju­der på fler vack­ra fusk­päl­sar än nå­gon­sin. Ba­ra blädd­ra fram, ett mo­de­jobb helt tilläg­nat lur­vi­ga fus­ki­sar vän­tar!

LO­VI­SA BERGS­TRAND

LO­VI­[email protected]­ZA­KVIN­NA.COM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.