SE­OUL­SIS­TERS

FRILANSSKRIBENTER/ BLOG­GA­RE

Plaza Kvinna - - Contents -

Coo­la­re syst­rar än Jen­ny och Lin­da Fuglsang får man le­ta ef­ter! I det här num­ret rap­por­te­rar de från Se­ouls mo­de­vec­ka. Se si­dan 64–67. Ni har be­va­kat mo­de­vec­kan i Se­oul, vil­ken ny trend fång­a­de er?

– White is the new black! Och hur de lyc­ka­des mixa det vi­ta med gla­da pa­stel­ler och dröm­li­ka möns­ter till ren per­fek­tion. Hur klär ni er på årets störs­ta fest?

– Pal­jet­ter är en själv­klar­het, gär­na i nå­gon ro­lig de­sign såsom en play­su­it el­ler ett set be­stå­en­de av topp och byxa. Har ni någ­ra ny­års­löf­ten?

– Att re­sa mer! Dels mel­lan vå­ra äls­ka­de stä­der Stock­holm och Se­oul, men även till nya spän­nan­de plat­ser. Vad ser ni fram emot näs­ta år?

– Många fa­shion weeks, vil­ka vi brin­ner för, och än­nu mer re­dak­tio­nel­la ut­ma­ning­ar och spän­nan­de sam­ar­be­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.