BÄS­TA BOL­LEN

Plaza Kvinna - - Träning -

Vi äls­kar Bounce Ener­gy Balls! Spe­ci­ellt de två se­nas­te till­skot­ten: Äpp­le & Ka­nel och Cacao & Mint. Rik­tigt go­da och per­fek­ta att hug­ga ef­ter trä­ning­en för att ge

en ex­tra pro­te­in­skjuts till musk­ler­na! Pris: 34 kr/st.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.