GI­VE A GOAL

Plaza Kvinna - - Träning -

Oav­sett om du är eli­tid­rot­ta­re el­ler pre­cis har bör­jat din re­sa mot bätt­re kon­di­tion så ger kun­skap om di­na pul­s­zo­ner och grän­ser att du kan gö­ra det mesta av var­je trä­nings­pass. Med en GPS-kloc­ka med puls­mä­ta­re kan du spå­ra di­na fram­steg och även täv­la mot ditt eget per­son­bäs­ta. Kanske är en TomTom Mul­ti-Sport Car­dio den per­fek­ta jul­klap­pen till dig själv el­ler lö­par­kom­pi­sen? Pris: 2 699 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.