FRI­LUFTS­LIV

Plaza Kvinna - - Träning -

Skan­di­na­ver­na var bland de förs­ta ut­an­för Ka­na­da att om­fam­na lyx­i­ga Ca­na­da Goo­se – och just nu lö­per en kam­panj ba­ra för oss! Un­der hash­tag­gen #fre­e­air­li­fe ut­fors­kas kon­cep­tet fri­lufts­liv, som en slags hyll­ning till den­na nor­dis­ka fi­lo­so­fi. Vill du själv ge dig ut i fris­ka luf­ten re­kom­men­de­rar vi skal­jac­kan Tim­ber Shell Jac­ket som är helt vind- och vat­ten­tät. Pris: 6 400 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.