PRO­VINS

MAT MED KÄR­LEK

Plaza Kvinna - - Snackisarna 2015 -

För att be­va­ra de mat­kun­ska­per som finns i Sve­ri­ge an­stäl­ler ca­te­ring­fö­re­ta­get Pro­vins kvin­nor med ut­ländsk bak­grund som an­nars har svårt att eta­ble­ra sig på ar­bets­mark­na­den. Re­sul­ta­tet är fan­tas­tisk, eko­lo­gisk mat från he­la värl­den! För­u­tom ca­te­ring har Pro­vins öp­pet för lunch och fi­ka var­je fre­dag i Gu­la Vil­lan Sub­to­pia i Bot­kyr­ka, Stock­holm.

18

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.