70’S BOHEMIA

Plaza Kvinna - - Shopping -

Upp med mid­jan och sväng ut byx­or­na! Ef­ter fle­ra sä­song­er av 60-tal läg­ger vi i nu över ton­vik­ten på

70-ta­let – med mo­de­jät­tar r som Guc­ci, Pra­da, Va­len­ti­no och Emi­lio Puc­ci i spet­sen. Vi ser bå­de en mer dres­sad 70-talslook så­väl väl som den ro­man­tiskt bo­he­mis­ka sti­len som il­lu­stre­ras eras här, där böl­jan­de klän­ning­ar, spet­sar och blom­morm­mor får bre­da ut sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.