HUDVÅRDSBOOST

Plaza Kvinna - - Skönhetsnytt -

Att pro­va Ba­bors nya deluxe-se­rie Re­ver­si­ve var en li­ka väl­dof­tan­de som ro­lig upp­le­vel­se. Ro­lig för att den åter­upp­väck­te den lil­la ke­mis­ten i mig! Med ett li­tet vrid och klick ak­ti­ve­ras se­ru­mets kla­ra väts­ka av ett pul­ver, som likt ett moln blan­dar de ak­ti­va in­gre­di­en­ser­na – bland an­nat det No­bel­pris­be­lö­na­de äm­net Te­lo­vi­tin som be­va­rar och för­läng­er cel­ler­nas livscy­kel. En vec­ka sägs ef­fek­ten hål­la i sig in­nan det är dags att vri­da på näs­ta flas­ka! Säljs i kit om fy­ra, och ger en må­nads beau­ty­boost för din hud! Pris: 2 500 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.