Stänk av sil­ver

BLAND VIN­TERNS ME­TAL­LER ÄR SIL­VER DEN SOM SKI­NER ALL­RA STAR­KAST PÅ TRENDHIMLEN – MED PAL­JET­TER, STE­NAR OCH FOLIEEFFEKTER!

Plaza Kvinna - - Contents - AV LO­VI­SA BERGS­TRAND FO­TO ALL OVER PRESS

strål­kas­ta­re var det bland al­la höstI CA­T­WAL­KENS STAR­KA och vin­ter­kol­lek­tio­ner­na gott om glän­san­de re­flek­tio­ner. Hos Cha­nel, Pro­en­za Schou­ler och Miu Miu ar­be­ta­de man med läck­ra folieeffekter, me­dan man hos Ba­len­ci­a­ga, Guc­ci och Alex­an­der McQu­een gav si­na als­ter gnist­ran­de sil­ver­bling och ju­velutsmyck­ning­ar.

En glän­san­de sil­verstass gör sig för­stås per­fekt så här i fest­ti­der kring ny­år, och vå­gar man vi­sa be­nen så är de 60-talsin­spi­re­ra­de mi­nik­län­ning­ar­na sä­song­ens star­kas­te kort. Saint Lau­rents pal­jett­pryd­da va­ri­an­ter mat­cha­des tack­samt med svar­ta strump­byx­or – och med de höga stöv­lar­nas sto­ra in­tåg på mo­de­mark­na­den, kanske en lår­kort klän­ning in­te känns så omöj­lig läng­re? Trots ky­la och vin­ter­ble­ka ben.

An­nars vi­sa­de Dri­es Van No­ten ett ut­märkt ex­em­pel på hur man ge­nom att mat­cha sil­ver med en lös ko­stym kan få loo­ken att bli av­slapp­nad och cool – in­te ba­ra för de all­ra fest­li­gas­te av till­fäl­len. Att job­ba med la­ger på la­ger är ett bra sätt att klä ned ett par­typlagg och få det att fun­ka även när fes­ten är slut. Karl La­ger­f­eld lät en svart un­der­kjol byg­ga längd till hans silv­ri­ga nät­klän­ning och till det kläd­de han si­na mo­del­ler i sä­song­ens mest kre­a­ti­va snea­kers: de upp-till-knä-höga från Cha­nel. Ett klart stre­ets­mart sätt att bä­ra upp sin klän­ning.

En dos sil­ver är, och för­blir, dock all­tid ett sä­kert kort på par­tyt – och till sä­song­ens fest­lig­he­ter är det helt klart lä­ge att gå all-in med bling-bling!

Ku­vertväs­ka, 10 050 kr, Guc­ci.

Sjal, 1 299 kr, och kjol, 7 999 9 kr, Hunkydo­ry.

Klän­ning, 3 299 kr, 2nd Day.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.