VISS­TE DU ...

Plaza Kvinna - - Mode & Shopping -

… att Wol­ford in­te ba­ra gör fan­tas­tis­ka strump­byx­or ut­an fak­tiskt ock­så en re­a­dy-to-wear­kol­lek­tion? När vi spa­nar mot vår­kol­lek­tio­nen ser vi mo­dernt, skarpt la­serskur­na for­mer och ma­te­ri­al­bland­ning­ar med en touch av sex­tio­tal med djär­va färg­val, a-lin­je­for­mat och de­tal­jer. En per­fekt ba­lans mel­lan sen­su­a­li­tet och vac­ker ele­gans!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.