STRETCH YOUR LI­MITS

Plaza Kvinna - - Mode & Shopping -

Re­plays se­nas­te de­ni­min­no­va­tion he­ter Hy­per­flex och är elas­tis­ka jeans med 100 pro­cent mul­tistretch. Jäm­för med van­li­ga stretch­jeans som har en elas­ti­ci­tet på cir­ka 15 pro­cent. Ty­get i Hy­per­flex be­står av lyc­ra och po­ly­es­ter, me­dan det ytt­re lag­ret be­står av bo­mull, vil­ket gör att man kan rö­ra sig obe­hind­rat i je­an­sen som se­dan åter­går till na­tur­lig pass­form. Be­kvämt vär­re!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.