JUL MED THE HIL­FI­GERS

Plaza Kvinna - - Mode & Shopping -

Tom­my Hil­fi­gers vin­ter­kol­lek­tion, som finns ute i bu­tik just nu, är in­spi­re­rad av ett prep­py vin­te­rä­ven­tyr med The Hil­fi­gers – den­na äls­ka­de all-ame­ri­can fa­mily som re­pre­sen­te­rar mär­ket. Här för fa­mil­jen med sig sta­dens gla­mour till sin vin­ter­stu­ga, och vi­sar en eklek­tisk stil som kom­bi­ne­rar jultra­di­tion med Tom­my Hil­fi­gers sig­na­tur­twist. Ett snyg­ga­re fa­mil­je­por­trätt får man le­ta ef­ter! Får vi fi­ra jul med er?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.