Må­na­denS APPTIPS

MIND­FUL­NESS

Plaza Kvinna - - Mode -

Släpp julstres­sen och låt mind­ful­ness bli ditt nya ny­års­löf­te! Mind­ful­ness-ap­pen, med över 500 000 an­vän­da­re, le­ve­re­rar r röst­gui­da­de me­di­ta­tio­ner. På svens­ka leds vi av mind­ful­ness­lä­ra­ren An­na Wik­falk. 75 pro­cent av an­vän­dar­na upp­ges fak­tiskt bli gla­da­re! Kanske värt ett för­sök?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.