fak­ta

FE­LICE JAN­KELL

Plaza Kvinna - - Snackisarna 2015 -

ÅL­DER: 22 år. BOR: Stock­holm.

AK­TU­ELL: Med hu­vud­rol­len i Aman­da Adolfs­sons Unga

Sop­hie Bell, pre­miär 23 ja­nu­a­ri. Just nu spe­lar hon in lång­fil­men Ale­na och har pre­cis av­slu­tat in­spel­ning­en av svensk-ame­ri­kans­ka se­ri­en

100 Co­de, en kri­mi­nal­se­rie som ut­spe­lar sig i Stock­holm, ska­pad av Oscars­be­lö­na­de Bob­by Mo­re­sco. Sänds på HBO och Ka­nal 5 un­der 2015. Fe­lice spe­lar dot­tern till hu­vud­ka­rak­tä­ren Mi­kael Eklund (Mi­chael Nyqvist).

Tack till Ho­tel Di­plo­mat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.