MA­JA FRAN­CIS

AR­TIST

Plaza Kvinna - - LISTAN -

Wow, en ny svensk stjär­na är född – och vil­ken en sto­ryy sto­ry hon bär ppå! på! Med en upp­växt i sin fars skiv­bu­tik i Äng­el­holm för­äls­ka­de­a­de hon sig ti­digt i vi­ny­ler av Jo­ni Mit­chell och Ca­ro­le King, men än­nu mer i en mu­si­ker­kär­lek på Myspa­ce som tog hen­ne till USA. Hon följ­de sitt hjär­ta, gif­te fte sig, bil­da­de en countryduo med den ame­ri­kans­ka kärleken och tur­ne­ra­de runt Nashvil­le i en van. Men säg den kär­lek som i mu­sik­värl­den va­rar för evigt!gt! Väl till­ba­ka i Sve­ri­ge möt­te hon Ve­ro­ni­ca Mag­gio och Pet­ter Winn­berg g – och re­sul­ta­tet är hen­nes de­but­sing­el Last Days Of Dancing.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.