VIK­TEN AV FUKT

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Vi­su­a­li­se­ra en snustorr öken. När du häl­ler väts­ka så pär­lar sig vatt­net, och fuk­ten träng­er in­te ige­nom. På sam­ma sätt är det med hu­den. För att din hud­vård ska tränga in krävs en ge­nom­fuk­tad hud, så att de go­da in­gre­di­en­ser­na in­te stan­nar på ytan. Där fin­ner du funk­tio­nen hos en lo­tion som du ap­pli­ce­rar ef­ter ren­gö­ring. Sis­ley har lan­se­rat en va­ri­ant i sin lyx­se­rie Sis­leÿa – dyr­ba­ra drop­par till din nya ru­tin! Lo­tion de So­in, 1 200 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.