SPACEAD HÅR­VÅRD

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Som förs­ta land ut­an­för USA ser vi nu R+Co nå hyl­lor­na hos ut­val­da fri­sö­rer i Sve­ri­ge! R+Co är ett kol­lek­tiv av någ­ra av vå­ra mest er­kän­da hår­sty­lis­ter: Ho­ward McLa­ren, Gar­ren och Thom Pri­a­no. De­ras er­fa­ren­he­ter ta­lar för hur hår­da krav man haft på in­ne­hål­let. Läck­ra fo­ton och fyn­di­ga namn pry­der flas­kor­na som vi vill ha i vårt badrum bums! Pris: 239-299 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.