FA­VO­RIT I NY FÖR­PACK­NING

Plaza Kvinna - - SKÖNHETSNYTT -

Al­la som har tes­tat Clarins bäst­säl­jan­de läpp­glans, In­stant Light Na­tu­ral Lip Per­fector, vet hur ma­giskt bra det är. Mjuk­gö­ran­de och väl­dof­tan­de med en per­fekt na­tur­lig och glan­sig fi­nish. Där­för var det med ett gläd­jeskutt som vi tog emot nya In­stant Light Lip Balm Per­fector, 195 kr. Sam­ma kon­cept, fast nu i stift, i fy­ra nya ny­an­ser. En ny fa­vo­rit!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.