FAST­KED­JAD

Plaza Kvinna - - KLOCKOR -

Botte­ga Ve­ne­ta, som kanske främst är kän­da för si­na flä­ta­de väs­kor och lä­derarm­band, har likt många and­ra mo­de­mär­ken bru­tit ny mark när vin­den vi­ner åt det in­dust­ri­el­la hål­let. Vi äls­kar hur den flä­ta­de de­sig­nen känns igen, och ha­de kort och gott in­te haft någ­ra som helst pro­blem med att

va­ra fast­ked­ja­de i det­ta kugg­hjulsin­spi­re­ra­de arm­band i ox­i­de­rat sil­ver.

Pris: 2 790 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.