SÄK­RA KORT

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

Svens­ka Sty­le­in, som an­vän­der

spän­nan­de skär­ning­ar och här­li­ga ma­te­ri­al­val i sin design, lan­se­rar nu Sty­le­in Clas­sics, där ut­val­da plagg kom­mer

fin­nas till för­sälj­ning var­je sä­song. Den skräd­da­de byx­an, ko­stym­jac­kan och kap­pan – plagg som la­gom till vå­ren

även finns i el­fen­bens­vitt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.