MED­VE­TEN MO­DELL

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

För­be­red dig på klän­nings-bonanza den 16:e april – då släpps näm­li­gen H&M:s nya Cons­cious Ex­clu­si­ve-kol­lek­tion i bu­ti­ker och on­li­ne. Fo­kus lig­ger allt­så på klän­ning­ar, som bland an­nat är gjor­da i eko­lo­giskt sil­ke, bo­mull och lin­ne, och de hand­ri­ta­de tryc­ken på plag­gen bär in­flu­en­ser från värl­dens al­la hörn. Den­na gång är skå­de­spe­lers­kan Oli­via Wil­de an­sik­tet ut­åt för det svens­ka fö­re­ta­gets kam­panj – en roll hon ax­lar ef­ter bland an­nat Am­ber Va­let­ta och Va­nes­sa Pa­ra­dis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.