KOS­TAR IN­TE SKJOR­TAN

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

Löst, åtsmi­tan­de, la­ger på la­ger el­ler stil­rent en­kel – oav­sett hur du bär skjor­tan i vår är det vik­ti­gas­te att du gör det, an­ser Lin­dex de­sign­chef Ni­na Starck. I sä­song­ens look­book kom­bi­ne­ras den med sportinfluenser, cu­lot­te­byx­or och läng­re kap­por – allt till­gäng­ligt även för den mer be­grän­sa­de plån­bo­ken!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.