H&M & Oli­via Wil­de

Cons­cious Ex­clu­si­ve Col­lec­tion

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

Var­je år lik­som läng­tar vi ef­ter H&M Cons­cious Ex­clu­si­ve Col­lec­tion. För två år se­dan käm­pa­de jag för att en av dres­sar­na skul­le bli en av mi­na bröl­lopsklän­ning­ar. Att Oli­via Wil­de, en in­spi­ra­tör för vår ge­ne­ra­tion, är nya an­sik­tet får oss att äls­ka den än mer.

– Jag är stolt över att re­pre­sen­te­ra H&M:s Cons­cious Ex­clu­si­ve-kol­lek­tion som fram­hä­ver skön­he­ten i det håll­ba­ra, me­nar Oli­via Wil­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.