Blänk

Electro­ni­catrio

Plaza Kvinna - - JUST NU/MODE -

Trots att Klas, Li­na och Si­mon gjor­de sin de­but 2008 har den norr­bott­nis­ka tri­on Blänk för­bli­vit re­la­tivt okänd i Sve­ri­ge. Där­e­mot hyl­la­de i UK och USA, och främst i UK se­dan 2012 då de­ras EP Áu­rin­ko Ri­sing Again släpp­tes. Nya sing­eln, Te­ars Run Dry, som skri­vits till­sam­mans med Noo­nie Bao, är en del av nya al­bu­met On­ly Built For Nort­hern Lights som stic­ker ut med sin mix av in­die, electro­ni­ca och sa­misk folk­dikt­ning. Släpps 9 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.