YO­GA MED KUNG­LIG TOUCH

Plaza Kvinna - - JUST NU/TRAINING -

Även vår bli­van­de prin­ses­sa, So­fia Hellqvist, och Ca­ro­li­na Pihl in­spi­re­ra­des av The Big App­le när de bod­de och ver­ka­de i sta­den. Till­sam­mans star­ta­de de fö­re­ta­get Drop of Mind­ful­ness som er­bju­der färg­star­ka och funk­tio­nel­la plagg att yo­ga i. En del av över­skot­tet går dess­utom till den nu­me­ra väl­kän­da or­ga­ni­sa­tio­nen Pro­ject Playgrounds verk­sam­het i Syd­af­ri­ka – en ex­tra bra an­led­ning att bä­ra de snyg­ga trä­nings­klä­der­na i vår!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.