CEN­TRAL WORK­OUT

Plaza Kvinna - - JUST NU/TRAINING -

En löprun­da i Cen­tral Park, New York? Ing­et vi skul­le tac­ka nej till di­rekt! Blir det in­te en re­sa över At­lan­ten i vår kan man i al­la fall vän­da sig till Socs vår­kol­lek­tion som har häm­tat sin in­spi­ra­tion från den ame­ri­kans­ka stor­stads­o­a­sen. Stort plus att fle­ra av plag­gen är till­ver­ka­de i or­ga­nis­ka och åter­vun­na ma­te­ri­al!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.