systrarna tar över

Plaza Kvinna - - PORTRATT - Av Jon­na Dagli­den Foto all over press

De är unga, he­ta och lan­dar sto­ra kon­trakt tack va­re si­na per­son­lig­he­ter och sin look. Men, de har än­nu he­ta­re små­syst­rar. Kam­pen om ramp­lju­set in­om fa­mil­jen är he­tas­te buz­zen 2015.

Ka­te Moss & Lot­tie Moss Ål­der: Ka­te Moss, 41 år, Lot­tie Moss, 16 år. Bor: Ka­te, London. Lot­tie, Sur­rey. Aktuell: Ka­te Moss är en av få mo­del­ler som fort­sät­ter job­ba trots att hon har fyllt 40 år. 2015 kom­mer va­ra Lot­tie Moss år!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.