AB­STRACT ATTRACTS

Plaza Kvinna - - PORTRATT - Foto Su­ne Czaj­kowski mo­de Aza­deh Zo­rag­hi

Öst mö­ter väst och ab­strakt blom­mönst­rat mö­ter na­tur­lig bloms­terprakt i vå­rens mest kul­tu­rellt färg­star­ka trend. Med det ut­trycks­ful­la mu­se­et Qu­ai Bran­ly i Paris som ku­liss går den konst­när­li­ga tren­den emot al­la ti­di­ga­re mo­demåsten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.