ge oss feed­back!

Plaza Kvinna - - INNEHALL/BACKSTAGE -

Vad vill du lä­sa mer om i Pla­za Kvin­na? Tip­sa på: [email protected]­za­kvin­na.com. Bäs­ta feed­bac­ken be­lö­nas med ett högef­fek­tivt an­ti age-kit med en ögoncre­me och en dagcre­me ur se­ri­en Ba­bor Re­ver­si­ve från

Ba­bor, vär­de 2 635 kr/kit. Märk ditt mail med feed­back nr 3, och glöm in­te ange ditt namn och adress. Sista täv­lings­dag: 17/3.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.