Elin Bell

Drömsk de­but!

Plaza Kvinna - - JUST NU/KULTUR -

Li­ka drömskt som hen­nes namn är mu­si­ken som Elin Bell nu släp­per. Re­sul­ta­tet är tio lå­tar som hand­lar om en tuff pe­ri­od i hen­nes liv.

– Jag har hål­lit på så länge med mu­sik nu så att det känns som att jag går om­kring höggra­vid och vän­tar på att för­lö­sa det­ta fan­tas­tis­ka barn. Det ba­ra mås­te gö­ras. Trots sor­ger­na jag alltid bär med mig, har jag en po­si­tiv in­ställ­ning till li­vet. Som en kac­ker­lac­ka som kan le­va en vec­ka ut­an hu­vud, el­ler än hell­re en en­sam­seg­lan­de Pip­pi Långstrump, fräk­nig och stark, sä­ger Elin Bell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.