Skor­pi­o­nen 24 okt–22 nov

Plaza Kvinna - - ASTRO/MARS -

Nå­got nytt kan ovän­tat dy­ka upp som för­änd­rar di­na ar­bets­upp­gif­ter och pla­ner på job­bet. Vå­ga chan­sa och var öp­pen för det som är an­norlun­da och unikt. Sat­sa på nystart kring häl­sa och di­et. Sätt väl­be­fin­nan­det främst. Din topp : 9, 22. Ligg lågt: 11, 12.

Må­nad ens råd: In­re har­mo­ni och po­si­ti­va var­dags­ru­ti­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.