Iris Mo­reau

Ma­ke­u­par­tist

Plaza Kvinna - - INNEHALI MEDARBETARE -

Iris Mo­reau, ba­se­rad i L.A, gick från mo­dell till ma­ke­u­par­tist. Nu har hon sitt eget kos­me­tik­mär­ke och job­bar sam­ti­digt för de all­ra störs­ta, såsom Paul Mit­chell och Ur­ban Decay Cos­me­tics. På me­rit­lis­tan finns ma­ga­sin som Vo­gue, Gla­mour och Har­per’s Ba­zaar – och kän­di­sar som Eva Longoria, Oli­via Wil­de och Ma­lin Åker­man. Var­för blev du ma­ke­u­par­tist?

– Jag var mo­dell un­der många år, så att bli ma­ke­u­par­tist var en na­tur­lig ut­veck­ling av det. Jag var alltid fa­sci­ne­rad av att se för­änd­ring­en de kun­de åstad­kom­ma och jag viss­te att jag vil­le ut­fors­ka det. Finns det nå­got du alltid bär med dig i din hand­väs­ka?

– Ja, min Iris Mo­reau Beau­ty ros-se­rum. Det är en räd­da­re i nö­den för hu­den och jag bär alltid med mig det för att få en quick fix så att hu­den ska kän­nas åter­fuk­tad. Be­skriv Sa­fa­ri Glam-loo­ken som du ska­pa­de för Pla­za Kvin­na, på si­dan 118 – 129!

– Jag vil­le att ma­ke­u­pen skul­le kän­nas som om hon ha­de haj­kat i ök­nen – väl­digt fräsch och glö­dan­de!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.