STRUMPPIONJÄREN

Plaza Kvinna - - JUST NU MODE -

Wol­ford når nu sin väl­för­tjän­ta pen­sions­ål­der, och 65-åring­en hål­ler li­ka god kva­li­tet nu som då. Wol­ford grun­da­des vid ti­den då ny­lo­net ny­li­gen upp­fun­nits, och 1954 lyc­ka­des de ska­pa de förs­ta ny­lon­strum­por­na ut­an söm och blev där­med pi­on­jä­rer för till­verk­ning­en av damstrum­por. Idag är sor­ti­men­tet bred­dat med bå­de un­der­klä­der, bo­dys och re­a­dy-to-wear – of­tast med söm­lös­het och ex­cep­tio­nell kom­fort som kän­ne­tec­ken. Det var när bäs­ta vän­ner­na Anna och Ida skul­le gifta sig som de bå­da in­såg hur svårt det var att hit­ta snyg­ga fest­skor ut­an klack. "Om nå­gon vill bli rik är det vad man ska sat­sa på", sa de skämt­samt till varand­ra – men tan­ken följ­des av ett all­var. Var­för in­te gö­ra det? Sagt och gjort – nu har He­e­low lan­se­rats, som er­bju­der snyg­ga, låg­klac­ka­de skor i skinn, pro­du­ce­ra­de i Por­tu­gal. Skor­na kos­tar från 1 195 kr och kan kö­pas på he­e­low.com.

Låg­klac­kat

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.