BE­DÅ­RAN­DE BEDRO

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Ni har väl in­te mis­sat att Mar­cel Bedro är till­ba­ka med ny smyc­ke­kol­lek­tion? Se­dan de­sig­nerns pre­miär­kol­lek­tion har vi med spän­ning vän­tat på näs­ta släpp. Som­ma­rens kol­lek­tion Re­flec­tions är in­spi­re­rad av omed­vet­na va­nor – som att rul­la ihop ett pap­per! I Bedros tolk­ning har den­na hand­ling bli­vit hand­gjor­da smyc­ken i ster­ling sil­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.