Viss­te du …

Plaza Kvinna - - JUST NU -

… att Odd Mol­ly har lan­se­rat en Home-kol­lek­tion? För dig som gil­lar mär­kets fi­na möns­ter­bild är des­sa per­fek­ta mjuk­va­ror för hem­met. Kol­lek­tio­nen bju­der på mönst­ra­de pås­la­kan, kud­dar, örn­gott, hand­du­kar och fil­tar. Ba­ra att bör­ja bunk­ra på hög. Var­ma da­gar och lju­sa kväl­lar – bring it on! Plag­gen i In­dis­kas mi­ni­kol­lek­tion Bo­ho Tro­pi­cal bju­der på en spra­kan­de färg­fest med en möns­ter­bild av tro­pis­ka blom­mor och kraft­ful­la fär­ger. Bort­sett från de fi­na plag­gen finns ock­så en rad här­li­ga ac­ces­so­a­rer att top­pa som­mar­loo­ken med.

BARBENT BO­HO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.