In­ne­lis­tan

Plaza Kvinna - - JUST NU -

White Be­ach Bo­racay, Filip­pi­ner­na Den strand som kva­lar in högst upp på vår lis­ta är White Be­ach Bo­racay i Filip­pi­ner­na. Stran­den kryl­lar av my­si­ga re­stau­rang­er, ba­rer och dyk­möj­lig­he­ter. Ett mås­te är ett be­sök på Spi­der House Re­sorts bar vid sol­ned­gång­en. Den lig­ger up­pe bland träd och berg, men när du ta­git dig upp är ut­sik­ten helt ma­gisk!

Hit­ta rätt sol­bå­gar! Run­da, ra­ka, pi­lot el­ler färg­gla­da? Det finns en hel djung­el av sol­glas­ö­gon att väl­ja mel­lan. Mär­ket E&E ger dig bra tips på hur du hit­tar de bå­gar som pas­sar dig all­ra bäst, på eoe-glas­ses.com.

Poc­ket för la­ta da­gar I som­mar vill vi pas­sa på att lä­sa av­slö­jan­den från sve­ri­ges coo­las­te eko­no­mi­jour­na­list. Ca­ro­li­na Neu­rath ha­de re­dan vun­nit bå­de Guldspa­den och Sto­ra Jour­na­list­pri­set in­nan sin 30-års­dag. För­ra året gav hon ut boken De svens­ka risk­ka­pi­ta­lis­ter­na till­sam­mans med Jan Alm­gren, och nu kom­mer den som poc­ket!

Maxi-fe­ber! Max­ik­län­ning­en är nog som­ma­rens här­li­gas­te plagg och pas­sar per­fekt bå­de till stran­den och i stan. Vi har för­äls­kat oss i den här klän­ning­en från H&M. Kom­bi­ne­ra med ett par na­tur­fär­ga­de pla­tå­san­da­let­ter och du är re­a­dy to go.

Tu­lum Be­ach, Mex­i­ko Med dess krit­vi­ta sand och tur­ko­sa vat­ten an­ses Tu­lum Be­ach i Mex­i­ko va­ra en av värl­dens vack­ras­te strän­der. Den lig­ger cir­ka sex mil sö­der om Playa del Car­men och be­söks fli­tigt he­la året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.