Doub­le Se­rum

Com­ple­te Age Con­trol Con­centra­te

Plaza Kvinna - - INNEHÅLI -

Fram­ta­get med Clarins ex­per­tis om väx­ter och lad­dat med de 20 mest kraft­ful­la väx­textrak­ten mot åld­ran­de, har Clarins ska­pat Doub­le Se­rums in­no­va­ti­va två-fas sy­stem som ver­kar på al­la or­sa­ker till hu­dens åld­ran­de, i ett kom­plett kon­centrat. Hu­den får ome­del­bart mer lys­ter. Ef­ter 4 vec­kor är hu­den fas­ta­re, ryn­kor re­du­ce­ra­de och po­rer mind­re syn­li­ga1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.