Za­ra Lars­son

Ar­tist

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Vi äls­kar Za­ra Lars­sons stän­di­ga gir­l­po­wer-ut­ta­lan­den! Nu kan du hö­ra dem mer re­gel­bun­det i och med lan­se­ring­en av hen­nes podcast Den fan­tas­tis­ka re­san, med äm­nen som mu­sik, fe­mi­nism, jäm­ställd­het och nät­hat. Om du än­då in­te får nog av hen­ne är hon dess­utom på tur­né i som­mar: i Härnö­sand 17 ju­li, Troll­hät­tan 18 ju­li, Ul­ri­ce­hamn 31 ju­li och Ös­tersund 1 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.