Pac­ka lätt

Plaza Kvinna - - JUST NU -

Till sin nya Li­te-Shock-se­rie har Sam­so­ni­te in­spi­re­rats av na­tu­ren och de krus­ning­ar som upp­står när en sten kas­tas i vatt­net. Fint! Med märkets kom­pe­tens kan man för­vän­ta sig en lätt­bu­ren res­kom­pis – mo­del­len Spin­ner 55 väger en­dast 1,7 kg! Pris från 3 599 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.