3 x mu­sik­tips

Plaza Kvinna - - JUST NU -

KYGO

Nors­ke Kyr­re Gør­vell-Dahlls sto­ra ge­nom­brott blev mix­ar­na av and­ras lå­tar som han ska­pa­de hem­ma i pojkrum­met. Se­dan dess har det gått fort. På ba­ra någ­ra må­na­der har Firesto­ne och Sto­le the show ham­nat på topp­lis­tor värl­den över, och på Co­achel­la pre­miärspe­la­des lå­ten Fic­tion, där han sam­ar­be­tat med Tom Odell. I au­gusti spe­lar han på Way Out West.

ELI­AS

En Pla­za-kol­le­ga be­skrev ett av Eli­as li­ve­fram­trä­dan­den som ”en en­da lång rys­ning” och lik­na­de käns­lan av att hö­ra hans röst med när man änt­li­gen får sin mat på McDo­nalds ef­ter en lång ute­kväll – och vi är be­red­da att hål­la med! Håll ut­kik ef­ter 19-åring­en med go­spel­bak­grund, som ny­li­gen släpp­te sing­eln Re­vo­lu­tion.

MI­GU­EL

Man­nen med den gyl­le­ne rös­ten är till­ba­ka. 2013 be­lö­na­des Mi­gu­el med en Gram­my för bäs­ta R&B Song, och i ti­di­ga­re i år släpp­tes nya sing­eln Cof­fee i tre ver­sio­ner på en och sam­ma gång. Al­bu­met Wild­he­art släpps nå­gon gång un­der året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.